מהו המועד בו צומחת לעובד הזכות לפיצויי פיטורין?

הזכות לפיצויי פיטורין ניתנת לאחר שהעובד השלים שנת עבודה ראשונה.

אולם פיטורים לפני סוף שנת עבודתו הראשונה של העובד מטילות על המעסיק נטל להוכיח כי לא פיטר את העובד במטרה למנוע ממנו את הזכות לקבל פיצויי פיטורין.

כלומר ניתן לסכם זאת כך:

כאשר עובד פוטר לפני סוף שנת עבודתו הראשונה. הוא זכאי לפיצוי פיטורין אלא אם המעסיק הוכיח כי ישנה סיבה אחרת בגינה אותו עובד פוטר.

לעומת זאת עובד שהתפטר לפני סוף שנת עבודתו הראשונה, אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים היות ובמצב זה העובד הוא הצד האקטיבי (התפטר) ולכן לא ניתן לייחס אשם למעסיק כי רצה להימנע מתשלום פיצויי פיטורין.

למאמרים נוספים: ע”ד שניר בר זוהר

שינוי גודל גופנים